Twynstra Gudde

Twynstra Gudde is een onafhankelijk en toonaangevend bureau van adviseurs en managers. Het bureau zet zich in voor het succes van haar opdrachtgevers. Zij doet dat door opdrachtgevers in een duurzame relatie te helpen het beste uit haar organisatie te halen, haar kansen te benutten en haar ideeën in praktijk te brengen.
Twynstra Gudde wordt geïnspireerd door een open en creatieve werksfeer, waarin de beste mensen met plezier samenwerken en waar voortgaande professionele ontwikkeling en nieuwe initiatieven gestimuleerd worden. Bij alles wat zij doet, voelt zij zich persoonlijk betrokken bij de mensen in de organisaties waarvoor zij werkt.
Twynstra Gudde is opgebouwd uit diverse Product-Markt-Combinaties (PMC’s), die gericht zijn op markten en /of diensten. Eén van de PMC’s is Gezondheidszorg Huisvesting (GZH) en actief betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van huisvestingsprojecten in de zorg.

Referentiebrief inzien