RWS Dienst Infrastructuur

De Dienst Infrastructuur (DI) is een van de landelijke diensten van Rijkswaterstaat. DI is specialist op het gebied van bouwtechnologie, inkoop en projectmanagement. Samen met andere landelijke en regionale diensten en marktpartijen werkt DI aan een goede en veilige infrastructuur. De nadruk ligt op kennisontwikkeling, kennisborging en sturing op grote projecten.
De afdeling Instandhouding en Inspectie bewaakt de kwaliteit van de kunstwerken van Rijkswaterstaat. Op basis van actuele informatie adviseren zij over toekomstige maatregelen om de functionaliteit van de kunstwerken te behouden.

Referentiebrief inzien