Professional Organizer

Een professional organizer helpt u weer grip op zaken te krijgen.

Hoe krijg ik grip op informatiestromen?

Inzicht geeft overzicht

Inzicht geeft overzicht

Dagelijks komt er, via diverse media, een grote hoeveelheid informatie op ons af.
Velen onder ons worstelen met het op de juiste manier archiveren van informatie en bestanden. Het niet terug kunnen vinden van informatie en de tijd die gepaard gaat met lang zoeken, zijn grote irritatiebronnen – en kostenverspillers – op de werkvloer. Nog niet eerder in onze geschiedenis was de verspreiding van informatie, berichten, documenten of nieuws zo gemakkelijk als nu. We worden dagelijks overspoeld door informatie via e-mail, het internet en de sociale media. Die overvloedige informatiestromen zijn nauwelijks bij te houden met als gevolg (info)stress.

Overzicht en structuur

We staan voor de ingewikkelde taak alle informatiestromen z.s.m. te schiften op relevantie en urgentie. Daarnaast moeten wij de hele dag door beslissen hoe en waar wij deze informatie organiseren, zodat ze deze later nog kunnen terugvinden. Er wordt verwacht dat iedereen zijn werk wel kan organiseren, maar niet iedereen heeft voldoende kennis en vaardigheden op zak om structuur te scheppen in een overvolle mailbox of de baas te worden over de waan van de dag.

Professional organizers zijn specialisten in het aanbrengen van structuur

Werkterreinen van IL Management Support:

  • Werkplek-organizer Begeleiden bij het organiseren van de werkplek, (digitale) documenten, e-mail en archief.
  • Financieel-organizer Begeleiden bij het organiseren en structuren van de financiën, budgetten en financiële administratie.
  • Jongeren-organizer Begeleiden van jongeren bij het organiseren van financiën.
  • Senioren-organizer Begeleiden bij het (re)organiseren van het huis(houden), de zelfredzaamheid en de nalatenschap.

Het gebrek aan overzicht en de dringende behoefte om zaken anders te structureren en te organiseren is een reden om contact op te nemen.